Home shell point gazebo etc

shell point gazebo etc